ค้นหา
หน้าใส กำจัดขน ลดเส้นเลือด ด้วยเลเซอร์
GENTEYAG LASER : HAIR REMOVAL
 
GENTEYAG 1 ครั้ง
รักแร้ (UNDERARMS) 3,000 ฿
หนวด (UPPER LIP) 1,000 ฿
เครา (LOW LIP / CHIN) 1,500 ฿
แก้ม / จอน  (CHEEKS / SIDEBURNS) 3,000 ฿
คอ (NECK) 3,000 ฿
ทั่วหน้า (FULL FACE) 5,000 ฿
ขาส่วนบน (THIGHS) 5,000 ฿
ขาส่วนล่าง ( LOWER LEGS) 7,000 ฿
ขา 2 ข้าง ( TOTAL LEGS) 10,000 ฿
มือ (HANDS) 3,000 ฿
หน้าอก (CHEST) 6,000 ฿
หลังส่วนบน (UPPER BACK) 6,000 ฿
หลังส่วนล่าง (LOWER BACK) 6,000 ฿
หลัง (WHOLE BACK) 10,000 ฿
แขน 2 ข้าง (ARMS) 4,000 ฿
ขาส่วนบน (THIGHS) 5,000 ฿
ต้นแขน 2 ข้าง (UPPER ARMS) 3,000 ฿
หน้าส่วนล่าง (UPPER LIP, LOWER LIP / CHIN, NECK ) 3,500 ฿ 
   
GENTLEYAG (เส้นเลือดฝอย) BROKEN VESSEL
GENTLEYAG 1 ครั้ง
เส้นเลือดฝอยที่จมูก 2,000 ฿
เส้นเลือดฝอยแก้ม 2 ข้าง 3,000 ฿
เส้นเลือดฝอยทั่วหน้า 5,000 ฿
   
GENTLEYAG LIFT / REJUVENATION
GENTLEYAG LIFT 1 ครั้ง
Laser หน้าใส (FULL FACE) 5,000 ฿
หน้า & คอ (FACE & NECK) 6,000 ฿
สิวเสี้ยนที่จมูก (NOSE) 2,000 ฿
ยกแก้ม (V-LINE, LOWER FACE) 3,000 ฿
กระชับรูขุมขน (NOSE & BUTTERFLY AREA) 3,000 ฿
คอ (NECK) 2,500 ฿
อกส่วนบน (V-NECK, UPPER CHEST) 3,000 ฿
ใต้ตาคล้ำ (DARKEN EYES) 2,000 ฿
มือ (HANDS) 3,000 ฿
   
GENTLEYAG : เส้นเลือดขอด
LEG V. 1 ครั้ง
เข่า 1 ข้าง (KNEE) 3,000 ฿
เข่า 2 ข้าง (KNEES) 5,000 ฿
ข้อเท้า 1 ข้าง (ANKLE) 3,000 ฿
ข้อเท้า 2 ข้าง  (ANKLES) 5,000 ฿
ขาส่วนบน 2 ข้าง (UPPER LEGS) 7,000 ฿
ขาส่วนล่าง 2 ข้าง (LOWER LEGS) 7,000 ฿
ขา 2 ข้าง (TOTAL LEGS) 10,000 ฿
   

กรุณาติดต่อสอบถามค่าบริการประจำเดือนปัจจุบันที่โทร : 02-2313394
ขอบคุณค่ะ