ค้นหา
รักษาสิวและป้องกันแผลเป็นสิวด้วยแสง
SMOOTHBEAM LASER ACNE CLEAR
SMOOTHBEAM 1 ครั้ง
ทั่วหน้า (FULL FACE) 3,000 ฿
ข้างแก้ม (CHEEKS) 2,500 ฿

กรุณาติดต่อสอบถามค่าบริการประจำเดือนปัจจุบันที่โทร : 02-2313394
ขอบคุณค่ะ