ค้นหา
คุณหมอเชอร์รี่ , คุณหมอ Juice และทีม 55th Clinic ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการดูแลรูปร่าง การสลายไขมันด้วยความเย็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Coolsculpting
คุณหมอเชอร์รี่ , คุณหมอ Juice และทีม 55th Clinic ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการดูแลรูปร่าง การสลายไขมันด้วยความเย็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Coolsculpting ณ โรงแรม Centara Grand at Central World Bangkok เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ค่ะ
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 

(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 

(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 

(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)
 
(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)


(หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล”)